Znate li kako nastaje pleteni namještaj?

Pleteni namještaj je posljednjih godina vrlo popularan na evropskoj teritoriji, a interesantno je porijeklo sirovine od koje se ovaj namještaj izrađuje. Naime, pleteni namještaj pravi se od specifičnih palmi koje nose naziv rattan, a postoji 600 različitih vrsta takvih palmi u svijetu, ponajviše u Indoneziji, a nešto manje na Filipinima, u Šri Lanci, Maleziji i…