U 2017. godini u BiH zabilježen porast izvoza namještaja

Bosna i Hercegovina je u drugom kvartalu 2017. godine ostvarila izvoz u vrijednosti od 5.351.121.000 KM, što je za 13,91% više u odnosu na prošlu godinu, pokazali su podaci Vanjskotrgovinske komore BiH i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Prerađivačka industrija tradicionalno bilježi suficit, sa sve većim učešćem izvoza namještaja i njegovih dijelova. Samo…